El Comprador disposa d'un termini de catorze (14) dies complets des del dia de recepció de la comanda per a exercir el seu dret de desistiment legal sense haver d'al·legar motius ni pagar penalitzacions.

Per a això el comprador ha d'enviar un email a: online@vistaoptica.com o cridar al telèfon d'atenció al client 934817180. Quan el termini de catorze dies finalitzi en dissabte, diumenge o dia festiu o no laborable, s'ampliarà fins al primer dia laborable següent. El comprador rebrà per email de Vistaoptica.es una CONFIRMACIÓ de la devolució.

Els productes es retornaran en el termini de catorze (14) dies des de la data de recepció, a costa del comprador, en el seu propi embalatge original - en el cas de lents de contacte amb la caixa sense obrir. Les devolucions es realitzessin per correu certificat a la següent adreça:

VISTAOPTICA (B2B Optical S.L.)
Rambla de Catalunya, 10
08007 Barcelona

Els productes retornats hauran d'anar acompanyats de la CONFIRMACIÓ rebuda per email.

El comprador que exerceixi el seu dret de devolució obtindrà el reemborsament corresponent a l'import de la comanda dels productes retornats (inclosos, si escau, les despeses de lliurament) mitjançant el mateix mètode de pagament amb el qual es va realitzar la compra. Si la compra es va realitzar per transferència, el comprador haurà de proporcionar a Vistaoptica.es el seu número de compte bancària per a poder fer-li la devolució.

De conformitat amb l'ARTICLE 103.e) de la LGDCU, per motius d'higiene i de conservació dels Productes, el comprador no tindrà dret a la devolució quan hagi obert els embalatges dels productes. En qualsevol cas no procedirà al reemborsament d'import en el cas en el qual els Productes estiguin deteriorats o bé faltin productes.

En cas que el producte rebut sigui erroni, estigui trencat o deteriorat, el client ha d'enviar un email a: online@vistaoptica.com o cridar al telèfon d'atenció al client 934817180. S'organitzarà la recollida per missatgeria, sense cap cost per al client, i es procedirà al reemborsament de l'import de la comanda.