comienza a tener problemas de audición, cree tener pérdida auditiva

La pèrdua auditiva és un dels problemes de salut crònics més comuns. Pot afectar a persones de totes les edats, en tots els segments de la població i de tots el nivells socioeconòmics.

Segons les últimes dades de l’OMS, més del 5% de la població mundial tenen alguna deficiència auditiva i en les persones majors de 65 anys 1 de cada 3 persones tenen problemes auditius.

Les causes més comunes que poden provocar la pèrdua auditiva són:

 • Hereditàries
 • Per malaltia
 • Per traumatisme
 • Exposició continua als sorolls forts
 • Medicació

La pèrdua auditiva pot variar des d’una pèrdua lleu, però important disminució de la sensibilitat auditiva, fins a una pèrdua total d’audició

Com pots detectar a casa possibles problemes d’audició? 

Observant qualsevol d’aquestes situacions:

 • Dificultat per entendre les converses o quan fas repetir sovint les paraules del teu interlocutor
 • Et costa d’entendre una conversa telefònica
 • No sents el timbre del telèfon
 • Els teus familiars t’han d’avisar que poses el volum de la televisió o de la ràdio molt alt
 • Sents pitus (acúfens) o tens la sensació de tenir l’orella tapada
 • En les reunions familiars no entens les converses i et costa de  discriminar les paraules
 • Tens dificultat per entendre la veu dels nens o veus molt agudes
 • Et molesta el soroll del trànsit
 • T’has d’esforçar per sentir bé i això et provoca fatiga o frustració

Si notes que tens una possible pèrdua auditiva és molt important que et facis una revisió per determinar el grau de pèrdua auditiva i trobar la solució més adequada pel teu cas, ja que, fins i tot una pèrdua lleu pot provocar problemes de comprensió en les conversacions.

En els nostres centres VISTAOPTICA tenim l’equip de professionals i la tecnologia més avançada per realitzar les proves audiomètriques necessàries per  mesurar la capacitat auditiva de forma completament gratuïta

¿Quines són aquestes proves?

 • Anamnesis
 • Otoscòpia
 • Audiometria:
  • Tonal liminar via aèria
  • Tonal liminar via òssia
  • Audiometria verbal
  • Audiometria supraliminar de la detecció del llindar d’inconfort

¿En què consisteixen aquestes proves?

Anamnesis

Es demana informació al pacient sobre la naturalesa de la pèrdua auditiva i la seva evolució. Si hi ha hagut exposició al soroll, la història auditiva familiar, la utilització de medicació que pugui afectar l´audició, problemes de salut específics que puguin provocar pèrdua auditiva. També s’avaluen les habilitats comunicatives.

Otoscòpia:

Otoscopio encendido.

Amb l’otoscopi (instrument que consta d’un font de llum i una lupa) s’explora el pavelló auditiu, el conducte auditiu extern i la membrana timpànica. S’observa la forma anatòmica del pavelló auditiu per descartar malformacions, escamacions…També s’observa l’anatomia del conducte auditiu extern per detectar possibles patologies, taps de cera, inflamacions, supuracions…I per últim s’observa la membrana timpànica per localitzar possibles lesions o perforacions.

Audiometria tonal liminar:

Audiòmetre Resonance

Consisteix en detectar els llindars mínims d’audició per via aèria i òssia. Per dur a terme aquesta prova és necessari la utilització d’una cabina insonoritzada, un audiòmetre, uns auriculars i un vibrador de conducció.Es tracta d’una prova molt senzilla on l’especialista presentarà una sèrie d’estímuls sonors a través dels auriculars i el pacient només ha d’indicar si sent o no el so aixecant  la mà o polsant un botó.La via aèria es tracta del mateix procediment però utilitzant el vibrador que es col.loca darrera l’orella (sobre l’apófisis dels mastoides de l’ós temporal)

Audiometria vocal

En aquesta prova el pacient haurà de repetir un llistat de paraules que sentirà a través dels auriculars. Es tracta d’unes paraules molt senzilles i que es transmeten a diferents intensitats per tal d’avaluar la capacitat de comprendre el llenguatge parlat a través de la discriminació de la paraula.

Audiometria supraliminar

En aquesta prova s’envien tons per sobre del llindar d’audició i serveix  per valorar distorcions que es produeixen en les pèrdues auditives.En aquest cas el pacient haurà d’avisar al especialista quan el so li molesti.

Amb el conjunt de dades obtingudes en les proves audiomètriques, els nostres professionals de VISTAOPTICA poden dur a  terme un diagnòstic de la pèrdua auditiva (el grau i els tipus) informant al pacient de les possibles solucions auditives per millorar la seva capacitat auditiva.

Troba el teu centre VISTAOPTICA més proper

A més, si ho desitja, faci una prova en línia de pèrdua auditiva amb el nostre proveïdor ReSound

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *